29 May 2024 04:31:33 PM

Pelan Pembangunan Kuala Lumpur 2040

Perubahan Pelan Tempatan Kuala Lumpur

Perubahan Pelan Tempatan Kuala Lumpur

Perubahan Pelan Tempatan Mengikut Akta 267

Seksyen 17 – Mengikut Seksyen 17(1) Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (Akta 267)

Datuk Bandar pada bila-bila masa boleh membuat cadangan untuk mengubah, menambah, menyemak, memansuh atau menggantikan keseluruhan atau sebahagian daripada pelan tempatan itu.

Seksyen 14 - Publisiti
Seksyen 15 - Penyiasat dan Perbicaraan
Seksyen 16 - Penerimaan Draf

Sekiranya Datuk Bandar berpendapat sesuatu permohonan yang tidak selaras dengan pelan tempatan yang diwartakan itu mempunyai merit untuk dipertimbangkan atas sebab-sebab tertentu maka pelan tempatan perlu diubah terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan kelulusan permohonan kebenaran perancangan tersebut selaras dengan peruntukan Seksyen 17, Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982, Akta 267.

“Pelaksanaan perubahan pelan tempatan mempunyai proses yang sama dengan penyediaan pelan tempatan”

Keperluan Perubahan Pelan Tempatan

  • Menyelaraskan penetapan pelan tempatan mengikut suratan hakmilik tanah.

  • Pematuhan kepada dasar-dasar baharu kerajaan.

  • Mengoptimumkan penggunaan tanah.

  • Menyelaraskan pembangunan dengan pembangunan sekitar dan tekanan pembangunan.

  • Mengambilkira cadangan pembangunan yang berimpak tinggi yang akan memberikan kesan signifikan terhadap impak ekonomi, sosial dan juga memberi nilai tambah kepada imej kawasan sekitar.

Perubahan 1
PBRKL 2020

3 Tapak
Warta : 30 Jun 2020

Perubahan 2
PBRKL 2020

6 Tapak
Warta : 25 November 2020

Perubahan 3
(Bahagian I)
PBRKL 2020

14 Tapak
Warta : 10 Mei 2021

Perubahan 3
(Bahagian II)
PBRKL 2020

17 Tapak
Warta : 3 Ogos 2021

Perubahan 4 (Jilid 1)
PBRKL 2020

30 Tapak
Warta : 18 Oktober 2023

Perubahan 4 (Jilid 2)
PBRKL 2020

30 Tapak
Warta : 18 Oktober 2023

Dokumen Digital Laporan Perubahan

Laporan Perubahan 1 - PBRKL2020
Laporan Perubahan 2 - PBRKL2020
Laporan Perubahan 3 - Bahagian 1 - PBRKL2020
Laporan Perubahan 3 - Bahagian 2 - PBRKL2020
Laporan Perubahan 4 - Jilid 1 - PBRKL2020
Laporan Perubahan 4 - Jilid 2 - PBRKL2020

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Hubungi Kami

Hak Cipta Terpelihara © 2024 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur – Jabatan Perancangan Bandaraya

Tarikh Kemaskini : 29 May 2024
Keseluruhan Jumlah Pelawat : 95869
Skip to content